Header Ads

Τα πιο τρελά σου όνειρα πραγματικότητα... ή αλλιώς ... σήκωσέ τα όλα σε 100sec
[Δ.Τ.]

Μπαίνεις σε ένα κατάστημα Media Markt & τα θες όλα & τζάμπα.

Τι γίνεται λοιπόν όταν το όνειρό σου γίνεται πραγματικότητα; Όταν σου δίνουμε την δυνατότητα να τα σηκώσεις όλα;
Είσαι λοιπόν έτοιμος; Πάμε για το Round 2;
O Σάκης έτρεξε 100 δευτερόλεπτα και έφυγε με προϊόντα αξίας 25.942€. Εσύ θα έτρεχες πιο γρήγορα; Θα μπορούσες να αρπάξεις περισσότερα; Αλήθεια, νομίζεις θα τα καταφέρεις καλύτερα από το Σάκη;

Σε προκαλούμε!

Προχώρησε σε όσες αγορές θες, οποιαδήποτε αξίας στο διάστημα 1-31/1. Κράτησε τις αποδείξεις σου και μπορεί να είσαι εσύ φέτος ο τυχερός που θα τρέξει για 100 δευτερόλεπτα σε ένα κατάστημά μας. Όσα προϊόντα αρπάξεις, θα γίνουν δικά σου!

Και αν το θεωρείς απίθανο… Έτσι νόμιζε και ο Σάκης!
Καλή επιτυχία!


Ξεκίνα! Μπες στο mediamarkt και καλή τύχη!


Δες το βίντεοΔες τι έγινε πέρυσιΑναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Η εταιρεία «Media Saturn Ελλάς A.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 49), διοργανώνει, για λογαριασμό των καταστημάτων του Ομίλου της «Media Markt», Διαγωνισμό υπό τον τίτλο «Runner 2017».
O Διαγωνισμός φιλοξενείται στην επίσημη ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει και ανήκει στη Media Markt στην πλατφόρμα του κοινωνικού δικτύου Facebook και επίσης, γνωστοποιείται μέσω ανάρτησης ειδικού συνδέσμου από την ιστοσελίδα της στο Twitter και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα. Επιπλέον, ο διαγωνισμός θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Media Markt στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

1) Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής – Εξαιρέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι ενήλικες και κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Τυχόν αποκατάσταση της ζημίας ή/και βλάβης της Media Markt ή άλλων συνεργατών της λόγω απόκρυψης αλήθειας, δήλωσης ψευδών στοιχείων κ.λπ. πράξεων ή παραλείψεων, υπαιτίων ή μη, που οδηγούν στην μη λήψη αληθινών στοιχείων των συμμετεχόντων χρηστών, δεν δύναται να αποκλειστεί.
Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι στον Όμιλο της «Media Saturn», καθώς επίσης οι σύζυγοί τους και τα συγγενικά τους πρόσωπα έως και α΄ βαθμού.
Έκαστος χρήστης δικαιούται να συμμετάσχει πολλές φορές.
Η Media Markt διατηρεί δικαίωμα αποκλεισμού οποτεδήποτε συμμετέχοντα ακόμα και αν έχει ανακηρυχθεί νικητής, που θα δηλώσει ή θα προσκομίσει ψευδή κ.λπ. στοιχεία και επιφυλάσσεται για κάθε ζημία ή/και βλάβη που ήθελε προκληθεί από τυχόν ψευδείς και λοιπές παράνομες δηλώσεις, πράξεις ή παραλείψεις. Διευκρινίζεται, ότι για τη συμμετοχή απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Από και δια της ανταπόκρισης και εμφάνισης σε περίπτωση νίκης του τυχερού πελάτη της Media Markt, γίνεται από αυτόν ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.

2) Αντικείμενο διαγωνισμού - Συμμετοχή στην κλήρωση
Κάθε πελάτης μέλος του Media Markt Club που θα πραγματοποιεί αγορές ή παραγγελίες μόνο για ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, από τα καταστήματα της Media Markt, τόσο τα φυσικά όσο και το ηλεκτρονικό, στο διάστημα από 01.01.2017 μέχρι και 31.01.2017 και, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ωστόσο εντός των (7) επτά επόμενων ημερών (ήτοι έως και τις 07.02.17) με την έκδοση του νόμιμου παραστατικού για την παράδοση του προϊόντος, θα συμμετέχει με τη νόμιμη απόδειξη αυτόματα στην κλήρωση, προκειμένου να κληρωθεί μια (1) τυχερή νόμιμη απόδειξη, που θα την κομίσει ένας μεγάλος νικητής, ο οποίος την Τετάρτη στις 15.02.2017, θα κληθεί να μεταβεί στο Κατάστημα της Media Markt προκειμένου να κερδίσει το καλάθι που θα του δοθεί και θα γεμίσει με όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα, αυστηρώς εντός 100 δευτερολέπτων. Επιπροσθέτως διευκρινίζεται, πως έκαστος συμμετέχων μέσω φυσικού καταστήματος Media Markt, εφόσον δεν είναι μέλος του Media Markt Club θα πρέπει είτε να γίνεται μέλος του Media Markt Club είτε να συμπληρώνει την ειδική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία συμμετοχής. Συμμετέχουν πραγματοπαγώς όλες οι αποδείξεις λιανικής και καθίσταται ρητώς αποδεκτό, ότι ο νικητής δεν επιτρέπεται να έχει βοήθεια κατά τη συγκέντρωση των προϊόντων, όπως θα του υποδειχθεί από τη Media Markt, είτε από έτερο πρόσωπο είτε από οποιοδήποτε εργαλείο ή βοήθημα ή μέσο παντός τύπου. Τα έξοδα μετάβασης στο σημείο του μεγάλου γεγονότος θα βαρύνουν τον νικητή.

3) Κλήρωση και δώρα
Η κλήρωση των συμμετεχουσών έγκυρων και εκδοθεισών σύμφωνα με τους παρόντες όρους νομίμων αποδείξεων θα πραγματοποιηθεί στις 15.02.2017 στην έδρα της «Media Markt» στο Μαρούσι και ώρα 16.00 μ.μ.. Θα κληρωθούν και επιλαχούσες. Για την κλήρωση των νικητών και των επιλαχόντων θα χρησιμοποιηθεί το online εργαλείο τυχαίας επιλογής της ιστοσελίδας www.random.org.
Το event θα πραγματοποιηθεί στις 26.02.2017.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα τη Media Markt, όπως θα τους υποδειχθεί μέσω της ανακοίνωσης στα κοινωνικά δίκτυα, και να προσκομίσουν την πρωτότυπη έγκυρη νόμιμη απόδειξη εντός (2) δύο ημερών από τη δημόσια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Αν δεν το πράξουν και με τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν, τότε θα ακυρώνεται η νίκη τους και θα υπεισέρχεται ο αμέσως επόμενος επιλαχών στη θέση τους, με τους ίδιους όρους.
Το δικαίωμα συμμετοχής στη μεγάλη κούρσα των 100 δευτερολέπτων θα έχει ο νόμιμος κομιστής της πρωτότυπης νόμιμης απόδειξης.
Η Media Markt και οι συνεργάτες της δεν αναλαμβάνουν κάποια έτερη υποχρέωση πέραν των όσων ρητώς δηλώνονται στους παρόντες όρους.

4) Ρητή συγκατάθεση & αποδοχή των εμφανιζομένων νικητών
Όλοι οι νικητές (ο νικητής) επιπλέον αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
Αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να δέχεται να αποδέχεται να συμμετάσχει στον Τελικό Διαγωνισμό του Αγώνα των 100 Δευτερολέπτων.
Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στον τελικό διαγωνισμό της Media Markt ή από τις ενέργειες προώθησης, δημοσίευσης και προβολής στο παρόν ή στο μέλλον, σε οποιοδήποτε μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό. Δεν προσβάλλουν οι διαγωνιζόμενοι προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας ή άλλα δικαιώματα διανοίας ή την περιουσία και την ιδιοκτησία οποιουδήποτε τρίτου.
Παρέχουν τη ρητή και ξεκάθαρη συναίνεση και εξουσιοδότησή τους στη Media Markt, για τους σκοπούς της προβολής του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, να χρησιμοποιήσει τα ονόματα και να προβάλει τα πρόσωπα του Νικητή, μέσω προβολής, δημοσίευσης και αναπαραγωγής στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, συμπεριλαμβανομένου του ιστοτόπου της www.mediamarkt.gr, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του διαδικτύου, όπως το Facebook, Twitter, του καναλιού της στο YouTube, καθ' όλη τη διάρκειά του ή και μεταγενέστερα.
Η Media Markt επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την υλοποίηση αυτού του διαγωνισμού.
Παρέχουν τη ρητή συναίνεση και εξουσιοδότησή τους με μόνη και, εκ της συμμετοχής τους, να χρησιμοποιήσει και να εκμεταλλευτεί εμπορικά και διαφημιστικά η Media Markt, από τη συμμετοχή τους, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής και μετά το πέρας του διαγωνισμού, κατά τον τρόπο, τον χρόνο και στον τόπο που εκείνη θα υποδείξει, για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι περιστάσεις και οι σκοποί της, την εικόνα του νικητή για διαφημιστική προβολή, προώθηση, δημοσίευση, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση, χωρίς την υποχρέωση πρότερης άλλης ενημέρωσης ή δέσμευσης ή υποχρέωσης ή καταβολής οιασδήποτε μορφής αποζημίωσης ή ικανοποίησης, σε οποιοδήποτε μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, οποτεδήποτε και οπουδήποτε.
Δίνουν τη συναίνεση στη Media Markt και τους συνεργάτες της να στέλνουν απευθείας e-mail, χωρίς αυτό να θεωρείται μήνυμα spam και να επικοινωνούν τηλεφωνικά, χωρίς αυτό να θεωρείται όχληση οιασδήποτε μορφής αναφορικά και, μέσα στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.
Η απόκριση και αποδοχή για εμφάνιση και συμμετοχή στον Τελικό Διαγωνισμό αποτελεί αποδοχή των παρόντων όρων και ρητή και ανεπιφύλακτη παροχή συγκατάθεσης εκ μέρους του νικητή για την αποθήκευση, επεξεργασία, δημοσίευση, εκμετάλλευση, προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικά ή έντυπα, του ονόματος και της εικόνας τους, ενόψει της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό και για τους σκοπούς του και σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους συμμετοχής, καθώς και για να χρησιμοποιηθούν για τους προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και της Media Markt και εντός του πλαισίου των παρόντων όρων.

5)Αποκλεισμός – Αλλαγές στον Διαγωνισμό
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, που θέτουν οι όροι του διαγωνισμού, καθώς και όσοι παραβαίνουν τους τελευταίους.
Η Media Markt διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τον διαγωνισμό ή αργότερα, σε οποιοδήποτε στάδιο, πρόσωπα ή νικητές που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) παράνομα, αθέμιτα ή απατηλά μέσα και στοιχεία αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή να παραβούν κάποιον από τους όρους συμμετοχής ή τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της ή των όρων χρήσης των κοινωνικών δικτύων, ή να προκαλούν ή να δύναται να προκαλέσουν ζημία ή/και βλάβη στη Media Markt με οποιονδήποτε τρόπο, πράξη ή παράλειψη. Ως αθέμιτα ή απατηλά μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η κλοπή, η δήλωση ψευδών στοιχείων, η χρήση υβριστικού ή δυσφημιστικού περιεχομένου κλπ.
Η Media Markt διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, κατά την κρίση της να τροποποιήσει, ανακαλέσει, μερικά ή ολικά τους όρους και τον παρόντα διαγωνισμό, να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια αυτού ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, τον τόπο, την ώρα διεξαγωγής του, ή να ματαιώσει αυτόν. Η οποιαδήποτε αλλαγή θα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην επίσημη σελίδα της στα κοινωνικά δίκτυα.
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι ταμειακές μηχανές, που έχει στη διάθεση της η Media Markt αποτελούν τα επίσημα όργανα χρονομέτρησης, βάσει των οποίων ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος για το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο του χρονικού σημείου λήξης, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει την εταιρεία.

6) Ευθύνη
Η Media Markt δεν φέρει καμμία ευθύνη για γεγονότα που εκφεύγουν του άμεσου πεδίου ελέγχου της, καθώς και για γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως καθυστερήσεις, ματαιώσεις πτήσεων, απεργίες κ.λπ.. Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση ακύρωσης ή αποκλεισμού διαγωνιζόμενου σε οποιοδήποτε στάδιο και για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής του διαγωνισμού ή αλλαγής μερικώς ή ολικώς των δώρων ή των όρων του διαγωνισμού.
Η Media Markt δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη από τα τεχνικά συστήματα και η καταχώριση των νομίμων αποδείξεων που δικαιούνται να συμμετέχουν βάσει των παρόντων όρων. Δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο και για οποιονδήποτε λόγο.
Επίσης η Media Markt δεν ευθύνεται για την περίπτωση που είναι αδύνατη η επικοινωνία με τον νικητή.
Η πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας ή και βλάβης στη Media Markt λόγω παραβίασης των παρόντων όρων με οποιονδήποτε τρόπο (παροχή ψευδών δηλώσεων, στοιχείων κ.λπ.) συνεπάγεται υποχρέωση αποκατάστασης και επανόρθωσης αυτής.

7) Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία
Οι συμμετέχοντες, υπενθυμίζεται και υπογραμμίζεται, ότι δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα και δικαιώματα της Media Markt.

8) Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα τα αποθηκεύει σε αρχείο και θα τα επεξεργάζεται η Media Markt και οι συνεργάτες της.
Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Media Markt είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων, στα πλαίσια και μόνο, όπως ορίζεται στους παρόντες όρους και για τους σκοπούς του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Η Media Markt δικαιούται να διαβιβάζει τα απαιτούμενα δεδομένα των συμμετεχόντων στις συνεργαζόμενες ή σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της σχέσης με τους συμμετέχοντες και με τους νικητές/επιλαχόντες, ή για στατιστικούς λόγους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του, διόρθωσης ή και αντίρρησης, βάσει των άρθρων 12, 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην Media Markt (info@mediamarkt.gr).

9) Διάφορα
Ανακύπτουσες διαφορές θα επιλύονται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Τυχόν ακυρότητα όρου, δεν θίγει την εγκυρότητα των λοιπών.
Από το Blogger.